چرا ساختمان پیش ساخته در مناطق بارانی

ساختمان پیش ساخته یعنی فرایند ساخت ساختمان یا اجزاش تو محلی متفاوت از محل قرار گیری ساختمان. تو این فرایند از اونجا که متریال اولیه خارج از سایت ساخته شده و به صورت جزئی مونتاژ میشه ، هزینه تموم شده کار در نهایت کمتر از ساخت ساختمان ها به روش های قدیمیه. از طرفی استفاده از […]